Privacy policy

Tutaj, w Live CasinoRank, bierzemy pod uwagę prywatność, do której masz prawo podczas odwiedzania tej strony. Uznanie, że zbieranie informacji od naszych użytkowników jest ważne, ale ochrona potrzeb użytkownika i zapewnienie, że dane osobowe są bezpieczne i właściwie wykorzystywane, jest również dla nas bardzo ważnym czynnikiem.

W niniejszej Polityce Prywatności staramy się opisać metody wykorzystywane przez Live CasinoRank do gromadzenia, utrzymywania, a następnie wykorzystywania informacji dostarczanych przez naszych użytkowników.

Każdy, kto odwiedza i korzysta ze strony Live CasinoRank, robi to za zgodą, że zgadza się z warunkami naszej polityki prywatności i że mamy możliwość wykorzystania informacji w sposób opisany w tej polityce.

Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej witryny, jeśli jakikolwiek użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego informacji w sposób określony w polityce prywatności. Live CasinoRank zastrzega sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Każdy użytkownik, który nadal korzysta z witryny, po osobistym powiadomieniu o tych zmianach lub po opublikowaniu zmian w witrynie, zostanie uznany za akceptującego te zmiany.

Nasze wykorzystanie plików cookie

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookie. Cookie to plik, który jest umieszczany na dysku twardym urządzenia, z którego użytkownik korzysta z dostępu do witryny. Plik cookie zawiera informacje, które będą regularnie wykorzystywane przez użytkownika podczas korzystania z tej witryny. Pliki cookie są bardzo powszechne i są powszechnie wykorzystywane do zapisywania i przechowywania danych logowania do witryny oraz wszelkich dostosowań, które użytkownik mógł wprowadzić w witrynie. Live CasinoRank używa plików cookie tylko do celów operacyjnych strony.

Przeczytaj więcej o naszych zasadach dotyczących plików cookie tutaj.

Aby wspomóc nasze środki bezpieczeństwa, rozwiązywanie problemów, zadania administracyjne i analizy statystyczne, Live CasinoRank gromadzi adresy IP. Adres IP użytkownika może być rejestrowany przez nasze serwery, jeśli odwiedza on konkretną stronę internetową. Adres IP składa się z numeru, który jest unikalny dla urządzenia użytkownika online.

Uważaj na publiczne obszary witryny

Należy pamiętać, że wszelkie informacje dostarczone przez któregokolwiek z użytkowników naszej witryny w dowolnym publicznym obszarze witryny będą klasyfikowane jako informacje publiczne i wszyscy użytkownicy powinni być tego świadomi. Dlatego zaleca się, aby wszyscy użytkownicy byli świadomi, dyskretni i bardzo dokładnie przemyśleli ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub informacji.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które zostały umieszczone na forum, na czacie, w obszarze publicznym lub na tablicy dyskusyjnej w Internecie, mogą być wykorzystywane i uzyskiwane przez operatorów zewnętrznych.

Skutkiem tego może być otrzymywanie przez użytkownika reklam promocyjnych, informacji lub niechcianych wiadomości. Live CasinoRank nie jest w stanie sprawować żadnej kontroli nad stronami trzecimi, więc pamiętaj, że jeśli umieścisz jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze naszej witryny, istnieje szansa, że narażasz się na ryzyko.

Komunikacja

Od czasu do czasu Live CasinoRank wykorzystuje dane kontaktowe, aby dostarczać użytkownikom informacje o naszej stronie i oferowanych usługach, z których korzystali lub do których uzyskano dostęp. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na kontakt z nim, od czasu do czasu mogą otrzymywać od nas wiadomości dotyczące niepowiązanych usług.

Live CasinoRank oferuje użytkownikom rezygnację z otrzymywania wiadomości z naszej strony. Możliwość pojawia się, gdy prosimy użytkownika o informacje. Użytkownik ma możliwość usunięcia się z dowolnej listy kontaktów, która dostarcza mu materiały promocyjne, chociaż nadal może otrzymywać ważne wiadomości.

W sekcji wyjaśniono ważną wiadomość. Rezygnacja z komunikacji z Live CasinoRank jest zawarta w każdej wysłanej od nas wiadomości zawierającej szczegółowe informacje.

Może być konieczne uzyskanie danych osobowych, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do wybranych części naszej witryny lub korzystać z niektórych usług. Live CasinoRank może gromadzić informacje w niektórych momentach, w tym podczas rejestracji użytkownika, dobrowolnego oferowania ich, ujawniania ich w publicznym obszarze witryny lub w jakiejkolwiek bezpośredniej komunikacji z Live CasinoRank.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do pomocy w zarządzaniu kontem użytkownika, usługach rozliczeniowych lub oferowaniu materiałów promocyjnych.

Agenci zewnętrzni i zewnętrzni

W Live CasinoRank zweryfikujemy dane osobowe, które przekazał nam użytkownik, z odpowiednimi bazami danych stron trzecich. Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie tych kontroli. Wszystkie kontrole, w tym kontrole w agencjach informacji kredytowej, mają na celu potwierdzenie tożsamości i nie będą miały wpływu na Twoją zdolność kredytową. Live CasinoRank działa zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Jeśli którykolwiek z naszych zewnętrznych partnerów lub wykonawców ma dostęp do informacji użytkownika, musi przestrzegać zasad prywatności, których przestrzegamy. Nasza witryna zawiera łącza do witryn stron trzecich i jeśli gracz odwiedza te witryny, powinien mieć świadomość, że nasza polityka prywatności nie obejmuje tych witryn. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, aby upewnić się, że z przyjemnością korzysta z tych witryn.

Live CasinoRank może ujawnić dane osobowe użytkowników, jeśli wymaga tego prawo. Jeśli strona trzecia twierdzi, że naruszyła jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, które posiada, i może zapewnić uzasadnioną weryfikację, czy to zrobiłeś, możemy podać Twoje dane osobowe.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane nowej firmie w przypadku sprzedaży Live CasinoRank.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazane nam przez użytkowników mogą być zlokalizowane, a następnie przetwarzane poza Wielką Brytanią. Informacje mogą być przetwarzane w dowolnym miejscu, w którym działają Live CasinoRank lub nasi partnerzy, agenci lub partnerzy podrzędni.

Patronat użytkownika nad witryną oznacza zgodę użytkownika na przesyłanie lub przetwarzanie informacji użytkownika z Wielkiej Brytanii. Live CasinoRank zawsze podejmuje zdecydowane kroki w celu zapewnienia, że informacje użytkownika są dobrze chronione, w tym z wykorzystaniem szanowanych metod i technologii bezpieczeństwa.

W Live CasinoRank staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkownika, chociaż natura Internetu nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa transmisji. Oznacza to, że nie możemy brać odpowiedzialności ani ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekazanie danych osobowych, które nastąpiło z powodu błędów transmisji, uzyskania dostępu przez osoby trzecie za pomocą nieautoryzowanych środków lub jakichkolwiek innych przyczyn, nad którymi nie mamy kontroli.

Ty też masz rolę do odegrania

W zapewnieniu naszym użytkownikom bezpieczeństwa w Internecie i bezpieczeństwa informacji, użytkownik ma do odegrania pewną rolę. Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa swoich identyfikatorów i haseł oraz dbanie o to, aby informacje pozostały bezpieczne przez cały czas.

Live CasinoRank zapewnia również możliwość aktualizowania, poprawiania lub usuwania niektórych części informacji użytkownika, a użytkownik może to zrobić, jeśli ma obawy co do dokładności lub tego, co zostało ujawnione. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia uczciwej opłaty za dostarczenie kopii jakichkolwiek informacji.

Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć informacje, może stwierdzić, że nie ma już dostępu do niektórych usług lub części witryny. Jeśli tak się stanie, nasza polityka nie przewiduje zwrotu pieniędzy. Jednakże Live CasinoRank nadal może przechowywać dane osobowe użytkowników w naszych plikach, aby umożliwić nam rozwiązywanie problemów, zakończenie sporów, zapewnienie, że nasza umowa użytkownika pozostaje w mocy oraz że spełniamy wszystkie prawne i techniczne wymagania związane z obsługą naszej strony.

Każdy, kto korzysta z witryny Live CasinoRank.com, wyraża zgodę na warunki naszej polityki prywatności i że mamy możliwość wykorzystania informacji użytkownika w sposób opisany w tej polityce.

Jeśli którykolwiek użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego informacji w sposób określony w polityce prywatności, musi zaprzestać korzystania z witryny. Live CasinoRank.com zastrzega sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Każdy użytkownik, który nadal korzysta z witryny, po osobistym powiadomieniu o tych zmianach lub po opublikowaniu zmian w witrynie, zostanie uznany za akceptującego te zmiany.